JÖVŐKÉP
Erősíteni a társadalom és az egyes ember érzetét abban, hogy a vegyészet, a vegyipar és a kémikusok az emberek jobblétét szolgálják.
   
KÜLDETÉS
 • Elkötelezettség a kémiai tudomány népszerűsítése érdekében széles társadalmi szinten is.
 • Aktív egyesületi részvétel a nemzetközi kémikus életben.
 • Az Egyesület tagjainak információval és egyéb eszközökkel történő támogatása a szakmai fejlődéshez szükséges hazai és nemzetközi fórumokon való részvétel érdekében.
 • Az Egyesület érdekérvényesítő képességének működtetése a tagságot és a kémikus társadalmat érintő szakterületi kérdésekben.
 • Együttműködés a kémikus szakma akadémiai és verseny szférájával.
   
CÉLOK
 • Az MKE vonzó-képességének és elismertségének további növelése egy 20%-os taglétszám-fejlesztéssel együtt 2019-re.
 • Szervezeti frissítések, aktívabb működésre ösztönzés (szakosztályok, szakcsoportok, területi szervezetek, munkahelyi csoportok).
 • Az egyesületi működés gazdasági feltételeinek biztosítása.
   
CÉLOK (feladatok, megoldások)
 
1.    AZ MKE VONZÓ-KÉPESSÉGÉNEK ÉS ELISMERTSÉGÉNEK TOVÁBBI NÖVELÉSE, EGY 2019-re 20%-os TAGLÉTSZÁM-FEJLESZTÉSSEL EGYÜTT
Feladatok
 • Differenciált tagdíjszintek alkalmazása (aktívak, nyugdíjasok, ifjúsági tagok, GYES-en lévők).
 • A kémikus társadalom (akadémiai és verseny szféra, oktatás, stb.) MKE iránti affinitásának és az egyesületi tagok (vegyészek, vegyészmérnökök, technikusok, kémiatanárok, stb.) aktivitásának növelése.
Megoldások:
 
 • Az MKE tagsággal járó anyagi kedvezmények hatékony és többcsatornás ismertetése.
 • Aktuális hazai és Európai Uniós szakterületi információk hatékony és többcsatornás terjesztése.
 • Minél több tekintélyes, meghatározó kémikus személyiség megnyerése az egyesületi küldetés és az egyesületi tevékenység támogatására.
 • A kapcsolatépítés szélesítése a versenyszféra cégeivel, a meglévő és a potenciális jogi tagokkal egyaránt (céglátogatások, előadói nap, kerekasztal beszélgetések).
 • Kémiatanárokat segítő probléma feltárások és megoldások.
 • Továbbképzési tanfolyamok szervezése.
 • Az MKE megjelenése modern médiákban (pl. Facebook, LinkedIn).
 • MKE honlap modernizálása.
Megoldások:
 
 • "Tabular design" technika alkalmazása.
  Portál rendszerek (pl. tagsági jelentkezés, személyes adatok pontosítása, állás, stb.)
 • Szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet, munkahelyi csoport igény szerinti megjelenítése saját aloldalon, vagy a saját honlapja becsatolásával.
 • MKE szakértői hálózat kiépítése és működtetése.
Megoldások:
 
 • Feladatorientált szakértői csoportok.
 • Tematikai szakértői csoportok.
 • MKE és könyvkiadók közötti további kétoldalú megállapodások kezdeményezése az egyesületi tagok kedvezményes szakkönyvvásárlása céljából (az Akadémiai Kiadó Könyvklub megállapodás példája alapján).
 • Karrier és pályázati tanácsadó szolgáltatás kialakítása és működtetése.
Megoldások:
 
 • Cégek HR szakemberei tanácsainak (önéletrajz, motivációs levél, interjúk) megjelentetése az MKE honlapon.
 • Karrier tanácsadó és pályázati tanácsadó cégek reklámozása az MKE honlapon.
 • Felsőoktatási intézmények, cégek továbbképzéseinek meghirdetése az MKE honlapon (PhD témák elérhetősége, szakmai gyakorlatok)
 • Pályázatfigyelés szolgáltatás kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek.
 • Állás- és munkaerő keresés/ajánlás, mint szolgáltatás az egyéni és jogi tagok számára.
Megoldások:
 
 • Állásportál menüpont továbbfejlesztése az MKE honlapon.
 • Hatékony tagtoborzás.
Megoldások:
 
 • Elektronikus tagjelentkezési felület kialakítása az MKE honlapon.
 • A Fiatal Kémikusok Fóruma hálózatfejlesztésének támogatása.
 • Egyetemi és versenyszférai vezetők, kémikus tekintélyek megnyerése a tagtoborzás segítésére.
   
2. SZERVEZETI FRISSÍTÉSEK, AKTÍVABB MŰKÖDÉSRE ÖSZTÖNZÉS (szakosztályok, szakcsoportok, területi szervezetek, munkahelyi csoportok)
Feladatok
 • Az egyesületi szervezetek (szakosztály, szakcsoport, területi szervezet, munkahelyi csoport) működési minimumának meghatározása és az ennek megfelelés nyomon követése.
Megoldások:
 
 • Az egyesületi szervezetek (szakosztály, szakcsoport, területi szervezet, munkahelyi csoport) taglétszám nyilvántartásának rendszeres aktualizálása.
 • A szakosztály, területi szervezet, munkahelyi csoport minimum 10 fős taglétszáma meglétének (MKE Alapszabálya) rendszeres ellenőrzése.
 • A nyilvántartott szervezetek évente legalább egy szakmai rendezvényt (pl. konferencia, szimpózium, előadóülés, szakmai nap, tudományos előadás, szakmai tapasztalatcsere látogatás) szervezzenek, vagy a szervezésben közreműködjenek.
 • Az MKE Alapszabálya szerinti tisztújító taggyűlések megtartása.
 • A szervezet éves beszámolójának teljesítése az egyesületi vezetés részére. A szervezeti beszámolók „MKE szakmai nap” keretbe is beilleszthetők.
 • A szervezeti beszámolók megjelentetése az MKE honlapon.
 • MKE szervezetek (szakosztály/társaság, szakcsoport) szakmai hozzárendelése nemzetközi szervezetek (EuCheMS, EFCE, stb.) szakcsoportjaihoz.
Megoldások:
 
 • A nemzetközi szervezethez delegált MKE képviselő mögött legyen MKE szervezeti háttér (szakosztály/társaság vagy szakcsoport).
 • A szakosztály/társaság és/vagy szakcsoport évente legalább egy alkalommal hallgassa meg a nemzetközi szervezethez delegált MKE képviselőjük beszámolóját.
 • A fiatal kémikusok tevékenységének szervezeti (Fiatal Kémikusok Fóruma) és működési aktivizálása.
Megoldások:
 
 • Az információáramlás elősegítése az egyetemi szféra és a gazdaság, valamint a tudomány és a közvélemény között.
 • Kapcsolattartás az MKE vezetésével.
 • Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel.
 • Éves tevékenység értékelése a Kémiai Előadói Napok (KEN) rendezvény keretében.
   
3. AZ EGYESÜLETI MŰKÖDÉS GAZDASÁGI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
Feladatok
 • Az egyesületi konferenciaszervezési tevékenység fenntartása.
 • A konferenciaszervezési tevékenység minőségének állandó javítása.
Megoldások:
 
 • Aktuális rendezvényszervezési trendek nyomon követése.
 • Rendszeres rendezvényértékelések, tapasztalatok és következtetések.
 • Tevékenységfejlesztés.
 • Az MKE éves egyéni tagdíj befizetési arány javítása.
 • A „jogi tag” támogatói kör bővítése.
 • A „Közhasznú támogatás megállapodás” egyesületi formula alkalmazási lehetőségének ismertetése a szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet, munkahelyi csoportvezetés számára.
 • Az egyesületi kiadványok hirdetés tartalmának növelése.
 • Fizetett szakmai hirdetések megjelentetése az egyesületi honlapon.
   

Hírek, aktualitások

Hirdetés

Rendezvénynaptár

EFMC info

The Hungarian Chemical Society is a member of The European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC, www.efmc.info).

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top