MKE állásfoglalás (2011.06.10)

 

ÁLLÁSFOGLALÁS
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANTÁRGYAK KÖZOKTATÁSÁRÓL


Állásfoglalás (PDF)

ELTE KI támogató (PDF)

NEFMI válasz (PDF)

Világjelenség napjainkban, hogy a természettudományos tantárgyak és az ezeket igénylő szakmák iránt megcsappant a fiatalok érdeklődése. Ugyancsak világszerte foglalkoznak ennek súlyosan negatív gazdasági-társadalmi következményeivel és a helyzet javításának módjaival. Utóbbi törekvésre kiváló példa, hogy 2011-et az UNESCO a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek keretében világszerte nagyszámú rendezvényen népszerűsítik a kémiát.

Hazánkban az elmúlt néhány évben a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Mérnökakadémia és Egyesületünk is megfogalmazta ebben a kérdésben a legfontosabb problémákat és teendőket. A téma iránti érdeklődés érezhetően nőtt, de a helyzet gyakorlatilag nem változott.

Egyesületünk 2011. évi Küldöttközgyűlése megerősíti az Egyesület korábbi állásfoglalásait, és felhívja a figyelmet a legfontosabbakra:

  • A természettudományi tantárgyak aránya a közoktatásban kicsi (a gimnáziumokban átlagosan 12-13 %). Ez nem tükrözi azok gazdasági-társadalmi jelentőségét. A kémiára építő képzéseket különösen hátrányosan érinti, hogy a kémia oktatása a 10. évfolyamon, a pályaválasztástól távol befejeződik. Javasoljuk a tantárgy ismételt kiterjesztését mindenki számára a 11. évfolyamra is. Így a diákok életkori sajátságaiknak megfelelően mélyebb ismereteket is képesek elsajátítani, továbbá a hétköznapok kémiájával érettebb korban is foglalkozhatnak.
  • A tantárgyak tartalma, a módszertani fejlesztés ugyanolyan fontos, mint a tantárgyak arányának növelése. Kiemelendő az életkori sajátságoknak megfelelő tananyag, az ismeretek kapcsolódása a napi gyakorlathoz, környezethez, a kísérletezés lehetősége, a tanárok továbbképzése. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a diákok jobban eligazodjanak az őket körülvevő világban, ismerjék a természettudományok meghatározó szerepét a gazdaságban és a mindennapi életben. Ismereteik birtokában várhatóan növekszik majd érdeklődésük a hazai gazdaság számára létfontosságú műszaki-természettudományos szakmák iránt.
  • A tanárképzés jelenlegi rendszerének azonnali megváltoztatása (ezen belül pl. az osztatlan képzés visszaállítása) és gyors intézkedés a tanári pálya vonzóvá tételére (társadalmi megbecsültség, életpálya modell) az előbbi célok megvalósításának elemi feltételei. Csak így remélhető, hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzet (szinte nincs újonnan végzett természettudományi tanár) megváltozik.
  • A kötelező érettségi egy természettudományos tantárgyból és az emeltszintű érettségi megkövetelése a felsőoktatási felvétel során jelentősen növelné a természettudományos tantárgyak súlyát, a diákok felkészülésének komolyságát. Javasoljuk ezek mielőbbi bevezetését.
  • Gyors cselekvésre és következetes végrehajtásra van szükség, de a döntés előtti egyeztetések nem nélkülözhetők.
A természettudományi tantárgyak oktatásának megerősítésére irányuló, remélhetően minél gyorsabb és eredményesebb munkában a Magyar Kémikusok Egyesülete – felkínálva együttműködését a biológus és fizikus társadalomnak – szívesen részt vállal.


Budapest, 2011. június 10.

Prof. Dr. Mátyus Péter sk.
az MKE leköszönő elnöke
Simonné Dr. Sarkadi Livia sk.
az MKE elnöke
Prof. Dr. Pokol György sk.
az MKE Oktatási Bizottság elnöke

 

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top