MTA Kémiai Tudományok Osztálya, új rendes és levelező tagok 2010-ben


Magyar Tudományos Akadémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2010-ben rendes taggá választva:
Antus Antus Sándor kémikus, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA–DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoportjának vezetője. A 66 éves tudós szűkebb szakterülete a természetes eredetű vegyületek kémiája és a kiroptikai spektroszkópia. Az MTA-nak 2004 óta levelező tagja. Akadémikusként számos O- és N-heterociklusos antidiabetikus, antifungális, antioxidáns, dopaminerg, májvédő és véralvadásgátló hatású vegyület szintézisét és szerkezetigazolását valósította meg.
Hargittai Hargittai Magdolna kémikus, a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének és az MTA–BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoportjának kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a molekulaszerkezet-kutatás. A 65 éves tudós 2004-től az MTA levelező tagja. Kimutatta a Renner–Teller-hatást gázfázisú fémhalogenid molekulákban és újabb rendszerekben bizonyította a Jahn−Teller-hatás jelentkezését. Kimutatta a relativisztikus hatásokat a molekulageometria alakulásában.
Pukanszky Pukánszky Béla kémikus, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének osztályvezetője. Szűkebb szakterülete a heterogén polimerrendszerek szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata. A 60 éves tudós 2004-től az MTA levelező tagja. Akadémikusként feltárta a polimer/rétegszilikát nanokompozitok szerkezetét és módszert javasolt a szerkezet mennyiségi jellemzésére. Azonosította a természetes szállal erősített kompozitokban lejátszódó mikromechanikai deformációs folyamatokat. Különböző módszerekkel biológiailag lebontható polimereket és kompozitokat állított elő és meghatározta jellemzőiket.
2010-ben levelező taggá választva:
Hermecz Hermecz István a sanofi-aventis/Chinoin senior direktora, a Chinoin–BME kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék vezetője, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára, a BME és a Szegedi Tudományegyetem magántanára. A 66 éves kutató szűkebb szakterülete a gyógyszerkutatás és a gyógyszerfejlesztés. Szegeden született 1944-ben, 1985 óta a kémiai tudomány doktora. Kutatási eredményei 3 eredeti gyógyszer létrehozásában (probon, latanoproszt, flisint), 340 közleményben, 6 könyvben és 130 szabadalomban foglalhatók össze.
Hudecz Hudecz Ferenc az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén működő MTA - ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, az ELTE rektora. Az 58 éves vegyészprofesszor szűkebb szakterülete a biomolekuláris kémia, a bioorganikus kémia és az immunkémia. Kiemelkedő eredménynek számít annak a daunomicin tartalmú konjugátumnak a szintézise, amely in vivo kísérletekben leukémiás állatok teljes gyógyulását eredményezte. Hazai és nemzetközi bizottságokban, egyesületekben többszörösen díjazott tudományszervező tevékenységet végez.
Perczel Perczel András az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA–ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoportjának a vezetője. Az 51 éves vegyészprofesszor szűkebb szakterülete a peptidek és a fehérjék térszerkezetének vizsgálata szintetikus, spektroszkópiai és számítástechnikai módszerekkel. Nemzetközileg elismert úttörő munkát folytat a molekuláris biológiai kutatások területén. A fehérjék másodlagos szerkezeti elemeinek kvantitatív meghatározására világszerte használt módszert dolgozott ki.

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top