MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS (2010. május 18.)

 

M E G H Í V Ó

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete 2010. május 18-án tartja Küldöttközgyűlését, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A Küldöttközgyűlés időpontja: 2010. május 18 (kedd) 10.00 óra
A Küldöttközgyűlés helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt. Konferenciaterme
(1134 Budapest, Váci út 23-27.)
Regisztráció: 9.00 órától (jelenléti ív aláírása itt)


NAPIREND

1. Elnöki megnyitó
1.1. Napirend elfogadása
1.2. Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
1.3. Tiszteletadás az elmúlt egy évben elhunyt tagok emlékére
1.4 A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a határozatképességéről
A Küldöttközgyűlés a 2. pontban szereplő előadás után, 10.30 órától kezdődően a megjelent szavazati joggal rendelkező küldöttek számától függetlenül határozatképes.
2. Előadás
A 2009-es Náray-Szabó István Tudományos Díj díjazottja:
Dr. Pokol György egyetemi tanár
"Termikus analízis vékony filmek előállítási technológiáinak fejlesztésében"
3. Főtitkári beszámoló
4. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz
4.1. Bíró Géza a Felügyelő Bizottság elnöke
4.2.
Bognár János főtitkárhelyettes, a Gazdasági Bizottság elnöke
4.3.
Kiss Tamás főtitkárhelyettes, a Műszaki-Tudományos Bizottság elnöke
4.4. Pokol György az Oktatási Bizottság elnöke
4.5.
Farkas Etelka a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
5.
Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz és a kiegészítésekhez
6. Javaslat díj alapítására
7. Szavazás
7.1. A főtitkári beszámoló elfogadása
7.2. A 2009. évi gazdasági jelentés és a közhasznúsági jelentés elfogadása
7.3. A 2010. évi gazdálkodási tervszámok elfogadása
7.4. A 2011. évi egyéni tagdíj elfogadása
7.5. Díj alapítása
8.
Egyesületi elismerések átadása
9. Elnöki zárszó


BÜFÉ

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2010. április 27.

Üdvözlettel
Prof. Dr. Mátyus Péter
az MKE elnöke

 

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top