Sajtóközlemény

 

A tankönyvrendelés jelenleg zajló folyamatával kapcsolatban a Magyar Kémikusok Egyesülete és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a következő közösen aláírt levelet küldte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének.


Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest
Akadémia u. 3.
1054

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Oktatási Hivatal (OH) 2014. április 10-ig juttatta el az iskolákba az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatóját a 2014. évi tankönyvrendelésről és terjesztésről. Az OH honlapján is olvasható dokumentumban szerepel (http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tankonyv/EMMI_tajekoztatas_2014evi_tankonyvrendeles.pdf) a következő mondat: „2014 márciusában megjelent a tankönyvrendelet, amely a tankönyvellátás kiszámíthatósága, biztonsága érdekében a részletszabályokat tartalmazza.” Ennek fényében az érintettek számára különösen érthetetlen a tankönyvrendelés jelenleg zajló folyamata, amely egyáltalán nem a kiszámíthatóság jegyében történik.

Az állami fenntartású iskolák igazgatóit és helyetteseit ugyanis a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ arra szólította fel, hogy a tankönyvrendelés és fenntartói jóváhagyás április 30-i határidejének betartása érdekében intézményük az előzetes felmérések és kalkulációk alapján április 23-ig töltse fel a rendelést a https://tankönyvrendeles.kello.hu felületen. Ehhez a tanulók szüleinek aláírása is szükséges, és a rendelést minden tanuló minden egyes tankönyvére lebontva kell felvinni a rendszerbe. Mivel 2014. ápr. 23. a tavaszi szünet utáni első tanítási nap, a tanárok számára csak egy vagy két munkanap állt rendelkezésre ahhoz, hogy kiválasszák azokat a tankönyveket, amelyeket a következő tanévre megrendeltetnek a tanulók számára. Ez lehetetlenné teszi, hogy a tanárok a tankönyvek kiválasztásakor körültekintő és szakmailag megalapozott döntést hozzanak.

Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy az állami fenntartású iskolák igazgatói számára az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztálya az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának kérése alapján a tankönyvek kiválasztásához egy olyan listát is küldött, amely nem tartalmazza a hivatalos (az OH honlapjáról is letölthető: http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek) tankönyvjegyzékben szereplő összes akkreditált tankönyvet. Számunkra nem ismert, hogy ezt a szűkített listát kik és milyen szempontok alapján állították össze. Érthetetlen, hogy miért szerepel egyes tankönyvek címe mellett az, hogy milyen kerettanterv alapján készültek, míg más tankönyvek esetében ilyen információ nincs ott megadva. Nehezen beazonosítható továbbá az is, hogy az adott könyvek milyen képzési formá(k)ban használhatók. Az iskolák a szűkített listán lévő könyvekből sem kaptak mintapéldányokat. Ráadásul a listán szerepel olyan tankönyv is, amely még nem jelent meg nyomtatásban, és digitális formában sem érhető el a nyilvánosság számára, sem a tartalomjegyzéke, sem néhány oldalnyi minta belőle. Ugyanakkor egyes, széles körben használt és jónak tartott könyvek eltűntek a listáról.

Ismételten megerősítjük, hogy a fentiekben ismertetett folyamat nem teremti meg annak lehetőségét, hogy a tanárok a tankönyvek kiválasztásakor körültekintő és szakmailag megalapozott döntést hozzanak. Ez az eljárás a tanárokat nem kollégáknak, hanem rohammunkára kényszerített beosztottnak tekinti, ezért felháborodásuk érthető és jogos. Meggyőződésünk, hogy a közoktatásért is felelős minisztériumnak szükséges lenne gondoskodnia a következőkről:

  • A tanárok számára elegendő idő és információ álljon rendelkezésre a tankönyvek kiválasztásához.
  • Hozzák nyilvánosságra azt, hogy milyen szakmai szempontok alapján készítették a fentebb hivatkozott, a hivatalos tankönyvjegyzékhez képest szűkített listát, ill. az A és B jelű kerettantervekhez való hozzárendelést.

A tankönyvfejlesztés folyamatában szívesen felajánljuk a Magyar Kémikusok Egyesülete és az  Eötvös Loránd Fizikai Társulat részvételét.  Kérjük, hogy a jövőben:

  • Tegyék lehetővé, hogy a tanárok (elsősorban szakmai szervezeteiken keresztül), valamint a tudományos és szakmai szervezetek (így az általunk képviselt szervezetek is) részt vehessenek a készülő tankönyvek véleményezésében és az ajánlott tankönyvek kiválasztásában.
  • A természettudományos tantárgyak kísérleti tankönyveinek írására meghirdetendő pályázat biztosítson elegendő időt és megfelelő feltételeket a szakmai szervezetek bevonásához.


Budapest, 2014. április 16.

Megtisztelő válaszát várva, üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Sarkadi Livia Prof. Dr. Kürti Jenő
a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke
1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. 8
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára
1525 Budapest, Pf.49

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top