MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 2010. OKTÓBER 18 (székhelyváltozás)

 

M E G H Í V Ó


Tisztelt Tagtársam!


Értesítem, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete Küldöttközgyűlését az alábbi időpontra és helyszínre - egyesületi székhelyváltozás ügyben - az alapszabálynak megfelelően összehívtam.

A Küldöttközgyűlés időpontja: 2010. október 18 (hétfő) 15:00 óra
A Küldöttközgyűlés helyszíne: Magyar Kémikusok Egyesülete
(1015 Budapest I. ker., Hattyú u. 16. II. emelet 8.)


Az esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés helyszíne és időpontja a fenti, 15:30 órai kezdéssel.

NAPIREND

 

1.
Elnöki megnyitó

1.1. Napirend elfogadása

1.2. Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása

1.3. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a határozatképességrőlA megismételt Küldöttközgyűlés 15:30 órától kezdődően a megjelent szavazati joggal rendelkező küldöttek számától függetlenül határozatképes.
2. Főtitkári előterjesztések
2.1. Javaslat az MKE új székhelyére
2.2. Az MKE Alapszabálya 1.§ (2) bekezdés alatti szöveg megváltoztatása a következőre: „Az Egyesület székhelye: 1015 Budapest I. kerület, Hattyú u. 16. II. emelet 8.
2.3. Az MKE Alapszabálya 9.§ (5) bekezdés a) pontja alatti szöveg - a „Havi Közlemények” kiadvány megszűnte miatt - a következőre módosul: „A Küldöttközgyűlés helyszínéről, időpontjáról és napirendjéről szóló hírt az MKE honlapon közzé kell tenni, legalább három (3) héttel a kitűzött időpont előtt.”
2.4. Az MKE Alapszabálya 9.§ (5) bekezdés b) pontja alatti szöveg a következőre módosul: „A Küldöttközgyűlés meghívóját és írásos anyagait legkésőbb a kitűzött időpont előtt 15 nappal elektronikus levélben (e-mail), vagy postai úton ki kell küldeni a küldötteknek”.

Megjegyzés: Az alapszabály szövegmódosítása dőlt betűvel írva.
3. Hozzászólások a főtitkári előterjesztésekhez
4. Szavazás a főtitkári előterjesztésekről
5. Elnöki zárszóMegjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2010. szeptember 28.

Üdvözlettel
Prof. Dr. Mátyus Péter
az MKE elnöke

 

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top