Magyar Chemikusok Lapja, 1910. január 15.

 

100 éve jelent meg a Magyar Kémikusok Lapja jogelődje a

MAGYAR CHEMIKUSOK LAPJA

 

Az 1907. júniusban, Budapesten alapított Magyar Chemikusok Egyesülete (ma: Magyar Kémikusok Egyesület) működésének egyik legsikerültebb eszköze lett az 1910. január 15-én megindított Magyar Chemikusok Lapja (ma: Magyar Kémikusok Lapja) folyóirat.
Magyar Chemikusok Lapja

Kezdetben a lap, mint az egyesület hivatalos közlönye, havonta kétszer jelent meg. Fontos szerepe volt az egyesület fejlődésében, mivel összekötő kapocsként szolgált a tagok között, amelyek létszáma az alapításkori 45 főről 1913-ra elérte a 220 főt. Ebben az időben kb. 650 vegyész dolgozott az országban, közülük tehát minden harmadik tagja volt az Egyesületnek. 

Dr. Fabinyi Rudolf professzor az egyesület első elnöke az „önálló orgánum”-ot üdvözlő levelében - mintegy feladatként - úgy fogalmazott a szerkesztők (Dr. Neumann Zsigmond felelős szerkesztő, László Ernő szerkesztő és Dr. Széki Tibor szerkesztő) számára, hogy a lap „… állandó szellemi összeköttetésben tartsa az egyesület tagjait és az egyesület úgy tudományos, mint társadalmi törekvéseinek, munkásságának és eredményeinek letéteményese legyen.
Ez a megfogalmazás vállalható cél és feladat maradt a Magyar Tájékoztatásügyi Minisztérium 1946. szeptember 10-én kiadott engedélyével azóta megjelenő Magyar Kémikusok Lapja (MKL) számára is. Ennek első felelős szerkesztője Erdey-Grúz Tibor (1946-1949) beköszöntője szerint a Lap „… a vegyészek széles rétegeit kívánja tájékoztatni az elméleti és gyakorlati kémia jelenlegi állásáról és újabb fejlődéséről.” Ezt a feladatot Magyar Károly (1950-1958), Szekeres Gábor (1959-1999) és Rácz László (2000-2008) felelős szerkesztők vitték tovább. Szekeres Gábor meghatározó jellegű és tiszteletre méltó 40 éves elkötelezettségét az „örökös főszerkesztő” cím is jelzi.
A jelenlegi felelős szerkesztő Kiss Tamás és csapata nem kisebb feladatot vállalt, mint a lap jelentős tartalmi és arculati megújulása, amelyet a 2009. januári lapszámmal tapasztalt először az MKE tagsága és az olvasók. A Lap szerkesztősége és az MKE vezetése örül a tartalmában és tipográfiájában egyaránt megszínesedett folyóirattal kapcsolatos egyértelműen pozitív visszajelzéseknek.
A Magyar Kémikusok Egyesülete megemlékezett hivatalos lapja az MChL megjelenésének jeles évfordulójáról, amelynek jelentőségét Próder István a Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota) korábbi igazgatója méltatta.

Budapest, 2010. január 15.

Magyar Kémikusok Egyesülete

 

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top