Kitüntetett kémikusok a Magyar Tudomány Ünnepén (2009.11.02)

 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke kitüntetéseket adott át a Magyar Tudomány Ünnepe – 2009 esemény nyitónapján

BRUCKNER GYőZő DÍJ
A Richter Gedeon Részvénytársaság és az MTA által alapított díj kuratóriuma 2009-ben a díjat:
Mátyus Péternek
a kémiai tudomány doktorának
a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet igazgatójának adományozta a biológiailag aktív vegyületek tervezése és szintézise terén elért kimagasló eredményeiért.
A 40 éven aluli kutatóknak kiadható Bruckner Győző-díjat adományozta a kuratórium
Ludányi Krisztinának
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet docensének
a gyógyszermetabolitok tömegspektrometriás vizsgálata terén elért eredményeiért.
EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚ
Az MTA elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként kitünteti:
Szepesy Lászlót
a kémiai tudományok doktorát
a BME Kémiai Technológia Tanszék nyugalmazott tudományos tanácsadóját
a gázkromatográfia és a nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC) területein elért kiemelkedő eredményeiért. 
OLÁH GYÖRGY DÍJ
A díj kuratóriuma a Nobel díjas tudós adományozásának segítségével kitünteti:
Kaizer Józsefet
az MTA doktorát
a Pannon Egyetem Szerves Kémia Intézeti Tanszék docensét
a bioszerves és bioszervetlen kémia területén elért kimagasló eredményeiért.
AKADÉMIAI SZABADALMI NÍVÓDÍJ
Novák Lajos
vegyészmérnök
a kémiai tudomány doktora
PUNGOR ERNŐ DÍJ
Gáspár Attila
a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Tanszék docense 

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top