TERMOANALITIKAI TUDOMÁNYOS ÜLÉS - 2008. december 9.

 

AZ MKE
TERMOANALITIKAI,
valamint
SZERVES- ÉS GYÓGYSZERANALITIKAI
szakcsoportja
TUDOMÁNYOS ÜLÉSE
2008, december 9. 13.00 óra
MTESZ Budai Székház, Fő u. 68. 219-es terem.

doc A teljes anyag Doc formátumban

 

PROGRAM
Az előadóülés moderátora a két szakcsoport elnöke:
Novák Csaba  és  Tömpe Péter

 

13.00 MEGNYITÓ
Liptay György, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Kémikusok Egyesülete alelnöke
13.10
Póka Teréz /MTA Geokémiai Kutató Intézet, Budapest/.
Termogravimetriai módszerek és műszerek (derivatográfia) fejlesztése és alkalmazása: egy sikertörténet Magyarországon
13.30
Szilágyi Imre Miklós1, Madarász János2, Pokol György2 /1BME-MTA Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport, 2Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest/.
A termikus analízis szerepe nanoméretű volfrám-oxidok szerkezetének, összetételének és gázszenzorként való alkalmazásának felderítésében
13.50
Varga Péter Pál, Madarász János /Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest /.
Fénypor adalékanyagok hőkezelési folyamatainak termoanalitikai modellezése
14.10
Bobály Balázs, Várhegyi Gábor, Pekkerné Jakab Emma /Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Kutatóközpont,Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Budapest /.
Biomassza anyagok termogravimetriás vizsgálata és hőbomlásuk kinetikai modellezése
14.30
Erős István, Budai-Szűcs Mária, Makai Zsolt, Petróczki Dóra /Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged /.
A termoanalitika alkalmazhatósága gyógyszeres és kozmetikai krémek szerkezetvizsgálatában, valmint biofarmáciai profiljuk predikciójában
   
  SZÜNET
   
15.20
Peltz Csaba /EGIS Nyrt., Szerkezetkutatási Önálló Csoport, Budapest /.
A termogravimetria és a tömegspektrometria csatolási lehetőségei
15.40
Budai-Szűcs Mária1, Patrizia Vaghi2, Giuseppina Sandri3, M. Cristina Bonferoni3, Carla Caramella3, Erős István1 /1SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged; 2University of Pavia, Centro Grandi Strumenti, Pavia; 3University of Pavia, Dept. of Pharmaceutical Chemistry, Pavia/.
Gél-emulziók mikroszerkezetének termogravimetriás és mikroszkópos vizsgálata
16.00
Német Zoltán /Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,Hatóanyag Morfológiai Osztály, Budapest/.
Gyógyszervegyületek szilárdfázisú analízise

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top