Prof. Dr.Dr. h.c. Lutz F. Tietze magyarországi előadókörútja

Prof. TietzeProf. Tietze oklevél A Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) és a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) közötti „Együttműködési megállapodás; George de Hevesy – Lecture Program” keretében vezető kémikusok kölcsönös előadócseréjére kerül sor. Ez év szeptemberében Dr.Dr. h.c. Lutz F. Tietze professzor a göttingeni Georg-August Egyetem Szerves és Biomolekuláris Intézetéből (melynek 28 éven át volt a vezetője) látogatott Magyarországra és három egyetemen tartott nagy érdeklődéssel kísért előadásokat.

Lutz F. Tietze kutatási területe a szintetikus szerves kémia alábbi területeit öleli fel: szelektív és hatékony szintézismódszerek (dominó reakciók, átmenetifém-katalizált átalakítások, ketonok enantioszelektív allilezése); természetes szénvegyületek (terpének, szteroidok, alkaloidok, makrolaktonok, antibiotikumok, citotoxikus származékok) totálszintézise; nagynyomású kémia; oldat- és szilárdfázisú kombinatorikus kémia; a szelektív rákterápiában alkalmazható új citotoxikus vegyületek és oltóanyagok kifejlesztése monoklonális antitestek és gangliozid-analogonok alkalmazásával. Világszerte dolgozott vendégprofesszorként; így Hamburgban, Madisonban, Strasbourgban, Sydneyben, Bolognában és Párizsban. Magas szintű kutatómunkáját − melyet 396 tudományos közlemény, 4 könyv, 10 könyvfejezet és 31 szabadalom is fémjelez − számos kitüntetéssel ismerték el, amelyek közül kiemelendő a 2002-ben odaítélt Grignard-Wittig-Award (Société Française de Chimie); az Emil-Fischer-Medaille (2004, GDCh) és a Prix Charles Mentzer (2008, Société de Chimie Thérapeutique). Meghívás alapján több alkalommal tartott Budapesten és Szegeden előadást. A Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékével több évtizede folytat sikeres kutatási együttműködést. A hallgató- és kutatócserék keretében 16 doktorandusz hallgatója folytatott a szegedi tanszéken rövidebb idejű kutatómunkát. Az együttműködés érdekében kifejtett tevékenysége és nemzetközileg kimagasló kutatómunkája elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem 1994-ben „honoris causa” doktorrá fogadta. További részletek a honlapján találhatók: http://www.tietze.chemie.uni-goettingen.de/ewelcome.php

Tietze professzor elsőként Budapesten, szeptember 16-án a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Szerves Vegytani Intézetében „A biochemical approach for a selective treatment of cancer using monoclonal antibody-enzyme conjugates” címmel tartott előadást. Szeptember 17-én a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszéke látta vendégül, itteni előadásának címe „Stereoselective multiple Pd-catalysed transformations for the synthesis of natural products and heterocycles” volt. Az előadókörút harmadik állomásán a Szegedi Tudományegyetem meghívására a „Domino-reactions in the synthesis of natural products and analogues” című előadását hallgatták az érdeklődők. A három különböző témájú előadás jól tükrözi Tietze professzor aktuális súlyponti kutatási témáit. Az egyhetes látogatás alkalmával vendégünk szakmai tapasztalatcserék keretében megismerkedett a vendéglátó intézményekben folyó kutatásokkal, amelyek további tudományos együttműködések alapját képezhetik.

Wölfling János

thumb_tietze_2008dsc01578.jpg  thumb_tietze_2008dsc01576.jpg thumb_tietze_2008dsc01580.jpg  thumb_tietze_2008dsc01573.jpg

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top