Fabinyi Rudolf Emlékérem átadás - 2022. szeptember 19.

Fabinyi Rudolf Emlékérem átadás 2022. szeptember 19. 

Prof. Dr. Laurenczy Gábor okl. vegyész diplomáját 1978-ban, PhD fokozatát 1981-ben szerezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem), ahol fokozatszerzés után 1984-ig dolgozott. 1985-óta a Lausanne-i Svájci Állami Műszaki Egytem (École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének oktató-kutatója.

Kutatási területe a nagynyomású katalitikus rendszerek vizsgálata a katalitikus rekciók kinetikai és mechanisztikus vizsgálatától a nagynyomású NMR spektroszkópián át a koordinációs kémiáig a szakma igen tág köreire terjed ki.

Külföldi munkássága mellett folyamatos és aktív kapocslatot ápol a magyarországi felsőoktatási intézményekkel és kutatóhelyekkel. Elsősorban alma materével a Debreceni Egyetemmel, de több hazai intézménnyel is aktív szakmai együttműködésben vesz részt.

Kiemelendő, hogy folyamatosan támogatta és támogatja magyar tehetséges diákok és kutatók külföldi gyakorlatát és tapasztalatszerzését. Mindig örömmel vállalja a területéhez közel álló Ph.D dolgozatok bírálatát, a hazai védéseken több esetben személyesen vesz részt.

A katalitikus kémia több területét átölelő kutatómunkája közül kiemelendő a hangyasav segítségével megvalósított hidrogén tárolás kidolgozása (Science, 2011, 333, 1733., Energy Environ. Sci., 2012, 5, 8171., Nature Communications, 2014, 5, 4017.).

Kutatómunkáját 186 nemzetközi SCI jegyzett folyóiratban közölte, amelyekre a független idézete száma több mint 11231, ebből független 10591 (94%), ami tudományterületen kiemelkedő eredmény. Összesített hatástényezője >400, Hirsch-indexe 53.

 

A Díj bemutatása

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top