MKE Membrántechnikai Szakosztály tisztújítás

Tisztelt Membrántechnikai Szakosztályi Tag!

 

A Magyar Kémikusok Egyesület alapszabálya alapján idén tisztújításra kerül sor, újra kell választani a Szakosztály vezető tisztségviselőit a következő 4 évre. A tisztújítás menetét leíró útmutató az MKE honlapján elérhető: https://www.mke.org.hu/images/hirek/Tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si-%C3%BAtmutat%C3%B3-2023.pdf

 

A tisztújítás során a tagok megválasztják 2023. márc. 31-ig a Membrántechnikai Szakosztály elnökét, vezetőségét, titkárát, továbbá – mivel 100 fő alatti szakosztály vagyunk – egy fő küldött választására van lehetőségünk.

Mivel 2023. márc. 31-ig nem kerül sor a Szakosztály teljes létszámát érintő rendezvényre, így javaslom, hogy éljünk az online lebonyolítás lehetőségével.

Első lépésként a jelölést kívánjuk lebonyolítani. A jelölőbizottság tagjai: Bélafiné Dr. Bakó Katalin és Dr. Hodúr Cecília.

Kérem a jelölőbizottság tagjait, hogy részemre az általuk jelölt személyek névsorát az egyes pozíciókra (elnök, titkár, vezetőségi tagok) megküldeni szíveskedjenek 2023. márc. 20-ig.

 

A szavazásra ezt követően online módon kerül sor 2023. márc. 30-ig anonim módon.

 

A Membrántechnikai Szakosztály jelenlegi vezetősége:

elnök: Dr. Nemestóthy Nándor

titkár: Dr. Galambos Ildikó

vezetőségi tagok:

Békássyné Dr. Molnár Erika

Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Dr. Cséfalvay Edit

Dr. Hodúr Cecília

Dr. Mizsey Péter

Dr. Vatai Gyula

 

A jelölést követően online szakosztályi ülésre kerül sor 2023. márc. 23-án, 14 órától az alábbi felületen:

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU2YzcxMTEtZWUzNC00YmY3LTgzYWEtYmRlNTdmMzhlMjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d77b9052-84e8-4e3a-b61f-d1f9a03d0a8a%22%2c%22Oid%22%3a%2204158704-b7a7-4ea2-b74e-43026879431a%22%7d

 

Az online ülésen az elnöki beszámoló és tisztújítás mellett tudományos előadásokra is sor kerül, a tervezett előadók és címek a következők:

Szakács Szabolcs, PhD hallgató, Pannon Egyetem (BKV-KFK):

Cellulóz alapú gél membrán mikrobiális üzemanyagcellában

 

Rózsenberszki Tamás, tudományos munkatárs, Pannon Egyetem, BKV-KFK:

Elektrodialízis: egy régi módszer új alkalmazási lehetőségei a biotechnológiában

 

Kérem, hogy minél nagyobb létszámban vegyünk részt a szakosztályi ülésen.

Üdvözlettel:

 

Galambos Ildikó

 

MKE, Membrántechnikai Szakosztály, titkár

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

Go to top