EFOP-3.4.4

 

EFOP-3.4.4-16-2017-00024

4 Campus Program - A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az Eszterházy Károly Egyetemen.


Az EFOP-3.4.4-16-2017-00024 "4 Campus Program - A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az Eszterházy Károly Egyetemen" projekt a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki (röviden MTMI) szakok népszerűsítését tűzi ki célul a „Fokozatváltás a felsőoktatásban" koncepciójával, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott stratégiával összhangban.

Programkínálatunk két csoportra bontható, az egyik elemei az MTMI területek népszerűsítésére, valamint pályaorientációra, míg a másik elemei a felsőoktatásba való bekerülés segítésére, tehetséggondozásra fókuszálnak.
Az életút-támogató pályaorientáció azon tevékenységek összességét fedi le, amelyek képessé teszik az állampolgárokat arra, hogy saját tanulási, munkavállalási életútjukat felépítsék, majd újragondolják. Az oktatás felhasználói (gyerek, szülő) részéről a pályaorientáció területén az eligazodás és az identitáskeresés (pályakép) igénye jelentkezik szembetűnően. Tisztázandó kérdéseik vannak a pályaválasztással, önmagukkal, a pályák, foglalkozások tartalmával, a pályákhoz kapcsolódó életmódokkal, a tanulói utakkal, iskolatípusokkal, a konkrét képzési lehetőségekkel, az adott végzettségekkel elérhető munkaerő-piaci lehetőségekkel kapcsolatban. A beiskolázás elősegítése érdekében a programok célzott szervezést igényelnek. Fontos tudás, hogy a pályaérettség összetevői közül kevésbé jellemzi a középiskolás korosztályt az önálló információ keresés és a kapott információk objektív mérlegelése, sokkal inkább jellemző az érzelmi alapú pályaválasztási döntés. Ezért lehet hatékony a projektünk komplexitása, amely a pályatervezés folyamatát úgy segíti, hogy élményalapú programelemeivel (tudománynépszerűsítő on-line kurzus, roadshow, rendhagyó óra, nyitott laborok, a Varázstorony fejlesztése, önálló, illetve interaktív kísérletezési lehetőség biztosítása) közel hozza a természettudományos ismereteket, a „fiatalok nyelvén" nyújt természettudományos tudást (felkészítés), és köti össze azt a felsőfokú szakokkal, a pályák, munkakörök világával, és bemutat követhető életutakat (pályaorientáció).

Felsőoktatásba való bejutást segítő készségfejlesztő és kommunikációs programjaink célja a jelentkezéshez szükséges önbizalom megteremtése, a felvételi követelmények elérésének segítése, illetve a megfelelő színvonalú hallgatói bemenet biztosítása. Nagy hangsúlyt fektetünk mindazon fiatalok elérésére, felzárkóztatására, akik kedvezőtlen körülményeik miatt nem gondolkoznak a továbbtanulás lehetőségében, holott alkalmasak lennének rá. Az MTMI területeken tervezett érettségi előkészítő tanfolyamokkal, on-line oktatási portálok működtetésével, elektronikus tananyagok fejlesztésével, mentor-tanuló együttműködések kialakításával kívánunk hozzájárulni az érdeklődő tanulók megfelelő felkészüléséhez. Tehetséggondozó programjainkkal azokat a diákokat is megszólítjuk, akiknek megvan az MTMI iránti érdeklődésük, és rendelkeznek a megfelelő szintű ismeretekkel, azonban a települési hátrányok és korlátozott iskolai lehetőségek miatt nem tudnak kibontakozni. Mindemellett célunk az MTMI iránti már érdeklődéssel rendelkező diákok pályán tartása, tudásuk folyamatos fejlesztése. Tehetséggondozó műhelyeinkben, nyári táborainkban egyetemünk és együttműködő partnereink legkiválóbb szakemberei vezetésével ismerhetik meg a résztvevők az egyes tudományterületek szépségeit és újdonságait, és szerezhetnek majd a felsőfokú tanulmányok során is hasznosítható tudást. A klasszikus középiskolai tanulmányi versenyeken indulók köre már a korai iskolai években kialakul, a később érő vagy érdeklődést mutató, de ugyanakkor tehetséges diákok ebbe már nem tudnak eredményesen bekapcsolódni. Mára már azonban ismert tény, hogy nem feltétlenül a legjobb versenyzőből lesz a legjobb és legsikeresebb szakember. Interdiszciplináris szemléletmódot és produktív tudást mérő innovatív versenyeinkkel a „második vonalba" tartozó tanulókat is megpróbáljuk helyzetbe hozni, ezzel esélyt adva számukra az érvényesülésre. A felkészítő/tehetséggondozó tevékenységek várhatóan kihatnak majd a végzettségi arány növekedésére, a lemorzsolódás csökkentésére is.

A diák számára a tanár az egyik legfontosabb információforrás a továbbtanulási döntés meghozatalakor, éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok rendelkezzenek megfelelő pályaorientációs ismeretekkel. Ugyancsak fontos, hogy a pedagógusok releváns és megújuló szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkezzenek (pl. kutatás alapú természettudományos nevelés, stb.), mert csak így lesznek képesek felkelteni és fenntartani a diákok érdeklődését. Ezen szemlélet kialakítása elengedhetetlen az MTMI területen jelentkező munkavállalói hiány és következményei hosszútávon történő kezeléséhez. Ezen koncepció mentén tervezzük tanártovábbképző programjainkat, módszertani műhelyeinket, valamint a tanár szakos hallgatóink intenzív bevonását a projekt megvalósításába.


Projekt azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00024

A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem

A projekt címe: 4 Campus Program – A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az Eszterházy Károly Egyetemen

Szerződött támogatás összege: 297,77 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. november 29.


 

 

Go to top