Analitikai napok és Török Tibor Emlékülés

 

Az Analitikai napok és a Török Tibor Emlékülés programja

pdf Letölthető változat

az MKE Analitikai Szakosztály, az MTA Analitikai Bizottság valamint a Spektrokémiai Társaság szervezésében
2010. január 28.

MKE, Fő utca 68, 219. sz. terem

10.00
Megnyitó
10.10
Fekete Jenõ: Poláris vegyületek elválasztástechnikája - HILIC 
MKE, Fő utca 68, 219. sz. terem
Szerves és Gyógyszeranalitikai Szakcsoport és
a Termoanalitikai Szakcsoport szekciója

11.00
Németh Krisztina, Iványi Róbert, Szemán Julianna, Visy Júlia, Szente Lajos, Forró Enikő, Fülöp Ferenc, Péter Antal, Simonyi Miklós: Cisz β-laktám enantiomerek királis elválasztása kapilláris elektroforézissel
11.20
Demeter Ádám, Német Zoltán, Varga Zoltán: A röntgendiffrakció gyógyszeranalitikai alkalmazása
11.40
Szalay Zsófia, Marosi Attila, Demeter Ádám: A szilárdfázisú NMR spektroszkópia gyógyszeranalitikai alkalmazása
12.00
Domján Attila, Bajdik János, ifj. Regdon Géza, Hódi Klára: Lágyítószerek hatásmechanizmusának vizsgálata szilárd fázisú NMR módszerekkel kitozán filmekben
12.20
Meszlényi Gábor: A saverősség jellemzése és felhasználása a potenciometrikus titrálásokban
12.40
Márk László, Ohmacht Róbert: Borok polifenolos komponenseinek analitikai és élettani vizsgálata
13-14
Büfé 
14.00
Maász Gábor, Márk László: Mycobacteriális fertőzésekre jellemző biomarkerek tömegspektrometriai vizsgálata
14.20
Boros M. Anita, Márk László: Természetes vizek szteroid hormon tartalmának meghatározása
14.40
Nikowitz Krisztina, Sovány Tamás, ifj. Kása Péter, Hódi Klára, ifj. Regdon Géza: Különböző bevonat vastagságú rétegzett pelletek előállítása és vizsgálata
15.00
Novák Csaba, Jicsinszky László: Összefüggés a ciklodextrin zárványkomplexek termoanalitikai vizsgálata és a molekulamodellezés között
15.20
Pataki Hajnalka, Palásti Katalin, Markovits Imre, Marosi György: In-line Raman spektrometria alkalmazása kristályosítása folyamatok követésére
15.40
Janke Dénes, Madarász János, Lukács Sándor, Pokol György: Kompaktfénycsövek higanyadagolási kísérletei valamint amalgámok analitikai vizsgálata
16.00
Szilágyi Imre Miklós, Olivier Rosseler, Fórizs Balázs, Szegedi Ágnes, Mizsei János, Madarász János, Pokol György: A termikus analízis szerepe nanoméretű VO3 gázszenzorok és fotokatalizátorok előállításában
MKE, Fő utca 68, 218. sz. terem
Környezetvédelmi analitikai társaság és
az Agrár- és élelmiszerkémiai szakcsoport szekciója

11.00
Tóth Gábor: Kémiai analitikai és egyéb monitoring feladatok egy biotechnológiai- bioenergetikai komplexum üzemeltetésénél 
11.20
Bálint Mária: As (III) és As(V) meghatározása vizekben
11.40
Juvancz Zoltán, Iványi Róbert: Cikodextrinek kapillárelektroforézises használata 
12.00
Daood Hussein: Zsírban oldódó élelmiszer összetevők HPLC meghatározása
12.20
Jánosi Anna, Stéger Viktor, Zsolnai Attila, Egerszegi István, Marincs Ferenc, Molnár János, Tóth Gábor, Micsinai Adrienn, Dallmann Klára, Szántó Réka, Egedi Sándor, Tóth Péter, Rátky József: Mangalica alapanyagokból készült termékek eredetének vizsgálata DNS alapú eljárásokkal – MANGFOOD projekt
12.40
Virág Diána: Új funkcionális élelmiszerek kifejlesztése Maillard-reakció kiváltásával és a hatóanyagok átalakulási mechanizmusának feltérképezésével
13-14
Büfé
Az Elektroanalitikai szakcsoport és
az NMR szakcsoport közös szekciója

14.00
Adányiné Kisbocskói Nóra, Majerné Baranyi Krisztina, Székács András, Szendrő István: Immunszenzor fejlesztése xenoösztrogén hatás kimutatására vitellogenin biomarkerrel 
14.20
Szalontai Helga: Kvarckristály mikromérleg (QCM) alapú immunszenzor kifejlesztése, optimalizálása és alkalmazása élelmiszerminőségi vizsgálatokban.
14.40
Kiss László, Kovács Barna, Nagy Géza: Porózus közegekben végzett kalibráció felhasználása biológiai rendszerekben való mérésekhez
15.00
Széchenyi Alekszander, Kovács Barna: Élettartam mérésen alapuló fluoreszcens optikai pH szenzor 
15.20
Bányai István: 23Na NMR ionos tenzidek kritikus micellaképződési koncentrációjának meghatározására
2010 január 29.
MKE, Fő utca 68, 219. sz. terem

10.00
Kemény Sándor: Statisztikai próbák a módszervalidálásnál - Mit is kérdezünk? 
MKE, Fő utca 68, 218. sz. terem
Kemometriai szekció
10.50
Héberger Károly,  Kollárné Hunek Klára: Rangszámkülönbségek összege (SRD) - egy új mérték - módszerek összehasonlítására és csoportosítására
11.10 
Vajna Balázs, Palásti Katalin, Szepesváry Pál, Marosi György : Kemometriai módszerek alkalmazása a Raman-térképezésben
11.30
Rajkó Róbert: Görbeillesztés nélküli profilkinyerés modern kemometriai módszerei: lehetõségek és korlátok.
11.50
Csesztregi Tamás, Kemény Sándor, Megyesi Éva: A mintavételből adódó mérési bizonytalanság értékelése az illegális kábítószerek vizsgálata során
12.10-13.00
Büfé
Radioanalitikai szekció
13.00
Vajda Nóra: Hány atomot tudunk megmérni? Radiometriai és tömegspektrometriai módszerek a hosszú felezési idejű radioizotópok analitikájában
13.20
Salma Imre, Kuzmann Ernő, Homonnay Zoltán: Nukleáris módszerek a metró aeroszol kémiai összetételének és néhány átmenetifém speciációjának meghatározásában
13.40 Homonnay Zoltán, Csuvár Nóra, Buszlai Péter, Kuzmann Ernő:  Vas-komplexek azonosítása vas-EDTA(CDTA,HEDTA)-hidrogén-peroxid rendszerben vizes oldatokban Mössbauer-spektroszkópiával
14.00
Széles Éva, Varga Zsolt, Stefánka Zsolt: Nukleáris biztosítéki célú elemzések induktív csatolású plazma tömegsepktrometria alkalmazásával
14.20
Révay Zsolt: Prompt-gamma spektrumok kiértékelése statisztikai módszerekkel. 
Török Tibor Emlékülés programja
MKE, Fő utca 68, 219. sz. terem

10.50
Záray Gyula: Megnyitó
11.00
Heltai György: A mikrohullámú plazma sugárforrás újabb fejlesztési eredményei
11.20
Kántor Tibor: Lézer-források alkalmazási módszerei az optikai- és tömegspektrometriában 
11.40
Galbács Gábor, Jedlinszki Nikoletta, Geretovszky Zsolt: Az analitikai jellemzők javítása a lézerindukált plazmaspektroszkópiában
12.00-13.00
Büfé
13.00
Posta József: Egy új analitikai méréstechnika: A spektrotermométer bemutatása
13. 20
Mihucz Viktor Gábor, Tatár Enikő, Záray Gyula: Arzén vizes extrakciójának követése induktív csatolású plazma tömegspektrometriával és szinkrotron gerjesztésű konfokális mikro-röntgen fluoreszcenciával
13.40
Záray Gyula, Óvári Mihály, Muránszki Gábor: Városi aeroszol PM 10 frakciójának kémiai jellemzése


Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top