Biztonságtechnika 2009 - Program

 

Biztonságtechnika 2009
Továbbképző szeminárium
A Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály szervezésében

Siófok
2009 május 20 - 22.

 

PROGRAM
Május 20. szerda
   
Üléselnök :  Sógor András főosztályvezető, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.,
MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály elnöke
   
  9.30 – 10.30
Regisztráció
10.30 – 10.35
Megnyitó
   
10.35 – 11.15 A munkavédelem helyzete Magyarországon, 2008-2009-ben
Dr. Varga László főosztályvezető, OMMF
11.15 – 11.55
pdf Foglalkozás-egészségügyi helyzetkép
Dr Nagy Imre igazgató, OMFI 
11.55 – 12.25
pdf A MEBIR Szabvány követelményeinek legfontosabb változásai
Dr. Váró  György Szakértő
12.25 – 12.40 Konzultáció
   
12.45 – 14.00
Ebéd
   
Üléselnök : Dr. Blazsek István vezérigazgató, Nitrogénművek ZRt.
   
14.00 – 14.40
pdf A műszaki biztonság helyzetképe, hatósági feladatok
Dr. Cseh Gábor igazgató, MKEH
14.40 – 15.20
pdf A nyomástartó edények tervezési és felhasználói kérdései
Vincze Károly irodavezető, MKEH
15.20 – 15.40
Konzultáció
   
15.40 – 16.00
Szünet
   
16.00 – 16.30
Munkahelyi vegyi expozíciós vizsgálatok újabb irányai, követelményei
Dr. Náray Miklós osztályvezető, OMFI
16.30 – 16.45
Konzultáció
16.45
Egyéni védőeszköz bemutató 
   
19.00
Vacsora
   
Május 21. csütörtök
   
Üléselnök : Dr. Kátai-Urbán Lajos főosztályvezető-helyettes, BM OKF
   
9.00 – 09.40
pdf A súlyos ipari balesetek megelőzésének országos és uniós helyzetképe
Dr. Vass Gyula főosztályvezető, BM OKF
9.40 – 10.10
pdf Biztonsági elemzések, jelentések elkészítésének szakhatósági tapasztalatai
Barczi Győző főosztályvezetőhelyettes, MKEH  
10.10 – 10.25
Konzultáció
   
10.25 – 10.40
Szünet
   
10.40 – 11.20
pdf Korszerű megoldások az aktív tűzvédelemben
Farkas Károly igazgató, Schrack Seconet Kft.
11.20 – 12.00
pdf Az égési sérülések korszerű ellátásának gyakorlati kérdései
Prof. Dr. Hunyadi János, tanszékvezető, Debreceni Egyetem
12.00 – 12.20
Konzultáció
   
12.30 – 14.00
Ebéd
   
Üléselnök : Szentmiklóssy László EBK igazgató, Borsodchem ZRt.
   
14.00 – 14.40
ADR 2009. - a veszélyes áruszállítás aktuális kérdései
Sárosi György igazgató, HVESZ Mérnöki Iroda
14.40 – 15.00
pdf A kommunikáció szerepe a balesetmegelőzésben és veszély-elhárításban
Juhász Tibor ügyvezető, Regulus Bt.
15.00 – 15.20
Konzultáció
   
15.20 – 15.40
Szünet
   
15.40 – 16.20
pdf A GHS/CLP rendelet ismertetése ( vegyi anyagok osztályozása, címkézése )
Kiss Zsuzsanna osztályvezető, OKBI 
16.20 – 16.40
pdf A GHS rendelet hatása a kémiai biztonság szabályozására (REACH, SEVESO, ADR , …)
Sógor András főosztályvezető, Richter Gedeon NyRt.
16.40 – 17.00
Konzultáció
17.00 Egyéni védőeszköz bemutató 
   
18.30
Fogadás
   
Május 22. péntek
   
Üléselnök : Dr. Körtvélyessy Gyula MKE VB. Szakosztály elnökségi tag
   
9.00 – 09.30
pdf REACH vizsgálati követelmények, hazai és uniós labor kapacitások, vizsgálati költségek
Dr. Hirka Gábor igazgató, Auricoop Gyógyszerkutató Intézet
9.30 – 10.10
pdf A kémiai biztonság (REACH) aktualitásai, az illetékes hatóság és az ellenőrző hatóság tevékenysége, prioritásai
Dr. Deim Szilvia  főosztályvezető, OKBI
10.10 – 10.30
pdf A REACH-el kapcsolatos tapasztalatok és kérdések egy vállalat szemszögéből
Szentmiklóssy László EBK igazgató, BorsodChem ZRt
10.30 – 10.50
Konzultáció
   
10.50 – 11.10
Szünet
   
11.10 – 11.50
pdf A SIEF –ek működése, az információátadás műszaki és jogi kérdései
Dr. Gergely Anna  főtanácsos, Mayer Brown International LLp Brüsszel 
11.50 – 12.10
Konzultáció
   
12.10 – 12.15
Szeminárium zárás
   
12.30 –
Ebéd
   

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top