MKE Nívódíjak 2014

 

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2014. évi pályázatára beérkezett 32 színvonalas pályamunka közül a Műszaki-Tudományos Bizottság a következő 13 pályázatot jutalmazta Nívódíjjal:

Név Egyetem Témavezető Diplomamunka címe
Démuth Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Bakó Péter L-Treitol alapú koronaéterek szintézise és enantioszelektív reakciók vizsgálata
Fehér Péter Pál Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Dr. Purgel Mihály A szulfonált alizarin és palládium-komplexének elméleti vizsgálata: funkcionált tesztelések és spektrum szimulációk
Horváth Barbara Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dr. Secenji Aleksandar Optikai nanoszenzor fejlesztése intracelluláris pH méréshez és képalkotáshoz
Kiss Melitta Patrícia Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Valicsek Zsolt
Dr. Horváth Ottó
Szamárium(III)-porfirinek képződésének reakciókinetikai vizsgálata
Kunsági-Máté Éva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Hórvölgyi Zoltán Mezopórusos TiO2 vékonyrétegek előállítása és vizsgálata
Mesterházy Edit Éva Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dr. Jancsó Attila
Dr. Pascale Delangle
Interaction of copper(I) with 12-mer peptides mimicking the metal binding domain of CueR, a copper-efflux regulator
Mikle Gábor Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dr. Kollár László Szteránvázas jódalkén palládium-katalizált diasztereoszelektív aminokarbonilezése
Németh Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Huszthy Péter
Dr. Tóth Tünde
Enantiomertiszta akridino-18-korona-6-éter szelektort tartalmazó királis állófázisok előállítása és vizsgálata
Palotai Balázs Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Varga Zoltán  Alacsony hőmérsékletű technológiai áramok hasznosítása
Remete Attila Márió Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dr. Kiss Loránd
Dr. Wölfling János
Új, fluortartalmú funkcionalizált ciklusos β-aminosavszármazékok szintézise
Tóth Zsuzsanna Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Szabados Ágnes Alsó becslés molekulák energiaszinmtjeihez
Varró Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Kádas István A transz-dihidro-narciklazin sztereoszelektív totálszintézise
Vörös Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Dr. Tarczay György  [H, C, N, Se]-izomerek vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top