MKE Nívódíjak 2012

 

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2012. évi pályázatára beérkezett 37 színvonalas pályamunka közül a Műszaki-Tudományos Bizottság a következő 13 pályázatot jutalmazta Nívódíjjal:

Név
Egyetem Témavezető Diplomamunka címe
Babay-Bognár Krisztina ELTE Kémiai Intézet Dr. Riedel Miklós „Az izzolámpagyártás kezdetei”
Dávid Ágnes Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Dr. Kállay Csilla Amilinfragmensek szintézise és oldategyensúlyi vizsgálata
Jablonkai Erzsébet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Keglevich György Foszfinsavak alkilező észteresítésének vizsgálata
Koczka Péter István Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Dr. Gáspár Attila Miniatürizált kapilláris elektroforézis rendszer kifejlesztése és tanulmányozása
Kótai Bianka ELTE Kémiai Intézet Dr. Pápai Imre Négyzetsavamid alapú bifunkciós organokatalizátor működésének elméleti vizsgálata
Lopata Anna Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Jójárt Balázs
Dr. Tóth Judit
Dr. Vértessy G. Beáta
A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz szubsztrát bekötődési útvonalának elméleti és kísérletes vizsgálata
Májusi Gábor ELTE Kémiai Intézet
Dr. Pasinszki Tibor Szubsztituált 1,2,5-szelenadiazolok előállítása és fotoelektron-spektroszkópiai jellemzése
Metzinger Anikó
Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport Dr. Galbács Gábor Folyadékminták mérése lézer indukált plazma spektroszkópiával
Mótyán Gergő Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport Dr. Wölfling János Nem várt átrendeződések azidoszteroidok 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakciók során
Pajtás Dávid Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Dr. Patonay Tamás Flavon-aminosav hidridek szintézise
Szabados Erika Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport Dr. Szőllősi György (E)-2,3-difenilpropénsav származékok enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidokkal módosított palládium katalizátoron
Szuroczki Péter
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Dr. Kálai Tamás Kinolin és kinoxalin alapú, nitroxidokkal módosított PARP gátlók szintézise
Váradi Tünde Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Pap József Sándor
Dr. Kaizer József
Vastartalmú dioxigenáz utánzó komplexek előállítása és dioxigénezési reakciójának vizsgálata

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top