MKE Elnökjelölt program

 

A Magyar Kémikusok Egyesületének 2011-ben, a Kémia Nemzetközi Évében sorra kerülő tisztújítása különleges alkalmat nyújt a több mint száz éves Egyesület öregbítendő értékeinek megőrzése mellett, az új kihívásoknak való megfelelés érdekében, olyan stratégiai terv kidolgozására és megvalósítására, amely elősegíti és hosszútávon biztosítja az Egyesület megkerülhetetlen szerepét a kémikus társadalom képviseletében.

Az MKE leköszönő elnöke, valamint a Vezetőség tagjai a Titkárság és a tagság támogatásával nagyon sok erőfeszítést tettek az elmúlt időszakban az MKE tevékenységének minőségi javítása érdekében. Az Egyesület új irodája méltó környezetet biztosít a Titkárság munkatársainak sokrétű mindennapi, valamint vezetőség magas szintű önkéntes munkavégzéséhez. A megújult honlap és az újság (Magyar Kémikusok Lapja) felhasználó- és olvasóbarát formája jelentősen növelte az érdeklődők számát. Erősödött az MKE társadalmi megjelenése a tömegkommunikációs eszközökben (sajtó, TV). Kiszélesedett az együttműködés a kapcsolódó hazai és nemzetközi szervezetettel, valamint az ipari partnerekkel. Mindezeket jól példázza az MKE 1. Nemzeti Konferenciájának sikere, amely számos prominens hazai és nemzetközi résztvevőt vonultatott fel és nagy számban vonzott fiatalokat is.

A jó hagyományok továbbvitele mellett az alábbi területek fejlesztése a legfontosabb feladat az MKE új elnöke számára.

1.
Az Egyesületi élet aktívabbá tétele. Szorosabb kapcsolattartás a tagsággal és a közélet szereplőivel:
Rendezvényekhez kapcsolódó fórumok szervezése, ahol közvetlen információ nyerhető a tagság MKE-vel szemben támasztott igényeiről, aktuális megoldandó kérdésekről. A fiatal kémikusok (BSc, MSc, PhD) nagyobb mértékű bevonása az Egyesületi munkába, ifjúsági csoportok aktivitásának elősegítése. A szakosztályok közötti hatékonyabb együttműködés kialakítása. Az Egyesületi tevékenység népszerűsítése az elektronikus média és a hagyományos sajtó segítségével.
2. Gazdasági stabilitás megőrzése: Az egyéni és a jogi tagsági díjbevételek, valamint a konferencia-szervezések mellett, a meglévő szaktudást hasznosítandó, állandó bevételi forrást jelentő szolgáltatási feladatok megvalósítása (pl. információ központ, tanácsadás, kiadványok szerkesztése).
3. Társszervezetekkel való együttműködés elmélyítése: Aktív kapcsolattartás a hazai tudományos szervezetekkel (pl. MTA KTO). Hatékony kapcsolat kiépítés a kémiával rokon tudományterületek szervezeteivel (pl. biológusok, orvosok). Közös rendezvények, konferenciák szervezése.
4.
Nemzetközi együttműködés kiszélesítése: A magyar képviselet erősítése valamennyi kapcsolódó nagy nemzetközi szervezetben és ehhez a megfelelő támogatási rendszer kidolgozása. Az első kézből való információ szerzés és továbbadás nagyban elősegítheti a magyar kutatók versenyhelyzetének megerősítését, valamint rangos nemzetközi konferenciák Magyarországra hozását. Regionális együttműködés kiszélesítése a határon túli magyar kémikusokat képviselő szervezetekkel és a szomszédos országok Kémikus Egyesületeivel. Konferenciák, rendezvények szervezése, a fiatalok számára a kapcsolatépítés elősegítése.
5.
Az ipari kapcsolatok elmélyítése és továbbfejlesztése: A meglévő támogatói kör megtartása a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, valamint új tagok (cégek, kisvállalatok) érdekeltté tétele az MKE-hez való csatlakozásban.
6. A kémiai tudományok népszerűsítése: Az oktatás minden szintjén (alsó-, közép- és felsőoktatás) az utánpótlás nevelésben az MKE-nek a Szakosztályok közreműködésével (a Kémia Nemzetközi Évében elért kezdeti eredmények hosszú távú fenntartásában és továbbfejlesztésében) alapvető koordináló szerepet kell vállalnia.

Mindezen feladatok megvalósítása csak a tagság széleskörű támogatásával és az MKE Vezetőségének, beleértve a Titkárság munkatársait is, áldozatos munkájával képzelhető el. A magam részéről készen állok, hogy legjobb tudásom szerint, a közös munka irányításával hozzájáruljak a Magyar Kémikusok Egyesülete tevékenységének továbbfejlesztéséhez.

Budapest, 2011. május

Simonné Dr. Sarkadi Livia

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top