SZKPV 2011 - EREDMÉNYHIRDETÉS

 

Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny – 2011

2011 tavaszán került megrendezésre a második Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny, amelyet ebben az évben az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke és a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéke közösen hirdetett meg.

A versenyt szervező bizottság tagjai voltak: Dr. Hudecz Ferenc tszv. egyetemi tanár, elnök, Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár, Dr. Jalsovszky István egyetemi docens, Dr. Keglevich György tszv. egyetemi tanár, Dr. Majer Zsuzsa egyetemi docens, Dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus, Dr. Perczel András egyetemi tanár, Dr. Pintér István tudományos tanácsadó, Dr. Rábai József habil. egyetemi docens, Dr. Szabó Dénes egyetemi docens és Csóka Tamás PhD hallgató, a versenybizottság titkára.

A versenyen a két egyetem, több mint 40 BSc-s és MSc-s hallgatója vett részt. A versenyzők között találkozhattunk biológus, környezettan, kémia, vegyész és vegyészmérnök, illetve gyógyszervegyész mérnök szakos hallgatókkal is. A díjak két kategóriában kerültek kiosztásra:

Alapszak kategória:

I. Zsótér Soma BSc hallgató
II. Najbauer Eszter
BSc hallgató
III. Batki Júlia
BSc hallgató

Mesterszak kategória:

I.
Komjáti Balázs MSc hallgató
II. Czigler Donát MSc hallgató
III. Turczel Gábor és Cserép Gergely MSc hallgatók

Emellett különdíjban részesültek a legjobb eredményt elért első éves BSc-s (Najbauer Eszter, Győrfi Nándor), illetve MSc-s hallgatók (Turczel Gábor, Bihari Tamás), valamint biológus (Pintér Bertalan) és környezettanos (Dobrábi Anita) hallgatók.

A díjazottak pénz, illetve könyvjutalomban részesültek. A verseny szervezéséhez a Richter Gedeon Nyrt., a Kajtár Márton Alapítvány, a Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány, valamint a Vegyész Okatásért Alapítvány nyújtott segítséget.

Csóka Tamás
PhD hallgató, a Versenybizottság titkára

 

 

Hirdetés

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

MKE stratégia

Go to top