Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért I. és II.

 

Határidő: 2010.10.01.

Felhívás javaslattételre "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" I. felnőtt kategória odaítélésére

Letölthető változat (PDF)

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított

„Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért” elnevezéssel.

A díjat két kategóriában ítélik oda. Az I. kategória azoknak a magyar állampolgár kutatóknak adományozható, akik a nukleáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve kimagasló eredményt értek el, illetve jelentős érdemeket szereztek. A díj I. kategóriájában a pénzjutalom összege 1 000 000,- Ft, azaz Egymillió Ft, amelyhez jár még egy bronz plakett is. A díj legfeljebb kétfelé megosztva is adományozható. A díj odaítéléséről az Alapító Okirat szerint létrehozott kuratórium a beérkezett javaslatok alapján dönt.

Az I. kategória díjazottjaira javaslatot tehetnek:

 • a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai;
 • felsőoktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek;
 • gazdálkodó szervezetek, közalapítványok és alapítványok.

A javaslatokhoz csatolni kell:

 • A javasolt személy szakmai önéletrajzát, legfeljebb egyoldalas terjedelemben;
 • Tíz legfontosabb publikációjának a listáját bibliográfiai adatokkal;
 • Szakmai tevékenységének 50-150 szavas méltatását közzétételre alkalmas formában, az ajánló szervezet vezetőjének az aláírásával.

A fentiek szerint kérjük a javaslattételre jogosult szervek, intézmények és szervezetek képviselőit, hogy a díj I. kategóriájának odaítélésére vonatkozó indokolt javaslataikat

2010. október 1-ig

juttassák el a díj kuratóriumának címére:
"Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén:
1245, Budapest, Pf.: 1000.

A határidőn túl beérkező, a nem javaslattételre jogosultaktól származó, valamint a nem kellően indokolt javaslatokat a kuratórium az elbírálás során figyelmen kívül hagyja. Az elbírálás eredményéről csak a díjazottak kapnak értesítést.

Budapest, 2010. július 20
A "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma

* * * * *

Pályázati felhívás "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" II. PhD kategória elnyerésére


A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított.

A díjat két kategóriában ítélik oda. A II. kategória azoknak a legfeljebb 35 éves magyar állampolgárságú kutatóknak adományozható, akik a nukleáris biztonság témakörében készítették el PhD dolgozatukat. A díj II. kategóriájában a pénzjutalom összege 200 000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint, ami nem osztható meg. A díj odaítéléséről az Alapító Okirat szerint létrehozott Kuratórium a beérkezett pályázatok alapján dönt.

A fentiek alapján kérjük, hogy aki a díj Alapító Okirat-a szerint a II. kategória feltételeinek megfelel és a díj elnyerésére pályázni kíván, pályázatát

2010. október 1-ig.

juttassa el a díj kuratóriumának címére:
"Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén:
1245, Budapest, Pf.: 1000.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • pályázatként a PhD dolgozat 50-150 szavas kivonatát közzétételre alkalmas formában, a pályázó aláírásával;
 • a PhD dolgozatot (elektronikus adathordózón, word vagy pdf formátumban);
 • a pályázó témavezetőjének a nevét és elérhetőségét;
 • írásbeli nyilatkozatot a magyar állampolgárságról, valamint arról, hogy 2010. október 1-ig a 35. életévét még nem töltötte be;

A határidőn túl beérkező, valamint a szükséges mellékleteket nem tartalmazó pályázatokat a kuratórium az elbírálás során figyelmen kívül hagyja. Az elbírálás eredményéről csak a díjazottak kapnak értesítést. A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja. A díj odaítélése után 30 napon belül a benyújtott pályázatok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.

Budapest, 2010. július 20.

A "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma

Megjegyzés:
A pénzjutalmat a Somos Alapítvány, mint kifizető adja, illetve utalja át a díjazottnak, aki azt oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.

A díjak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján adómentesek.

A Kuratórium a döntéséről jegyzőkönyvvel értesíti:

 • az MTA főtitkárát
 • a PA Zrt. vezérigazgatóját
 • a Somos Alapítvány Kuratóriuma elnökét
 • a díjazottakat

 

Rendezvénynaptár

CHEMGENERATION.COM

Kémiai Nobel-díj

EuChemS Newsletter

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

MTA KTO

Go to top