MKE-logo

Magyar Kémikusok Egyesülete

Alapítva 1907-ben

MKE Facebook page

Honoured Chemists by Kossuth or State-prize

A Kossuth-díjat 1948-ban alapította a magyar országgyűlés 1848. március 15-e centenáriuma alkalmából. A tudomány, a művészet és az irodalom területén, valamint a „szocialista termelőmunkában” kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, csoportokat jutalmazták vele 1963-ig. Azóta csak kulturális és művészeti alkotó tevékenységért adják. 1990 óta a köztársasági elnök adományozza, általában a miniszterelnök előterjesztése alapján.

1963 óta Állami Díjban részesülhettek a tudományos és műszaki kutatási, fejlesztési tevékenységeket végző, kimagasló eredményeket elérő személyek.

 

1948 1949
Bognár Rezső
Fehér István
Laky Kálmán
Hoffmann Sándor
Straub F. Brúnó
Szent-Györgyi Albert
Zemplén Géza
Beke Dénes
Bereczky Endre
Bruckner Győző
Buzágh Aladár
Gerendás Mihály
Mandula Ferenc
Schulek Elemér
Szádeczky-Kardoss Elemér
1950 1951
Erdey-Grúz Tibor
Fodor Gábor Béla
Freund Mihály
Gerecs Árpád
Kreybíg Lajos
Kollonitsch János
Mattyasovszky-Zsolnai László
Szabó Zoltán Gábor
Varga József
Davida Leóné
Erdey László
Fári László
Schulek Elemér
Schlattner Jenő
1952 1953
Földi Zoltán
László Antal
Nagy Gábor
Nagy Ferenc
Schay Géza
Szádeczky-Kardoss Elemér
Tasnádi Andrásné
Varga József
Budincsevits Andor
Csűrös Zoltán
Demeter László
Kollonits János
Kompolthy Tivadar
Lipovecz Iván
Müller Sándor
Nagy József
Pintér János Ede
Proszt János
Rabó Gyula
Romwalter Alfréd
Török Tibor
1954 1955
Buzágh Aladár
Fodor Gábor Béla
Kreybig Lajos
Maucha Rezső
Molnár Béla
Millner Tivadar
Oberrecht Béla
Pillich Lajos
Péteri József
Rusznák István
Vermes Miklós
Banga Ilona
Bruckner Győző
Herke Sándor
Kiss Árpád
Kőnig Rezső
Lengyel Béla
Matolcsy Kálmán
Szegő Miklós
Török Gábor
Veress Zoltán
1956 1957
Egerszegi Sándor
Erdey-Grúz Tibor
Horváth László
Oswald Lóránt
Schay Géza
Szakál Pál
Vargha László
Ballenegger Róbert
Szabó Zoltán Gábor
Vajta László
1958 1959
Arany Sándor
Erdey László
Korach Mór
Pánczél Sándor
Straub F. Brúnó
Cholnoky László
Hevesi Gyula
Szép Iván
1960 1961
Albert János Mezey Barna
Polinszky Károly
Sárdy Lóránt
Sövegjártó János
1962 1963
Bognár Rezső
Cseke István
Tettamanti Károly
Kiss István
Vágó György
1965 1966
Borsy József
Dumbovich Boris
Toldy Lajos
Dobrányi Géza
Fodor György
Keresztes Mátyás
1970 1973
Bajusz Sándor
Imre Lajos
Jankovich Nándor
Kisfaludy Lajos
Marschek Zoltán
Medzihradszky Kálmán
Mészáros Zoltán
Millner Tivadar
Szentmiklósi Péter
Vajda György
Vermes Lászlóné
Binder Gyula
Dévényi Tibor
Gáspár József
Kovács Lajos
Körtvélyes István
Molnár József
Oldal Endre
Pungor Ernő
Sajgó Mihály
Szabolcsi Gertrúd
Szénási Tibor
1975 1978
Holló János
Huszár Andor
Koch Lehel
Kovács István
Szabó Gergely
Szabó Lajos
Szántay Csaba
Tőke László
Földes Péterné
Juhász Mihály
Kelen Tibor
Tóth Béla
Tüdős Ferenc
Varga Edit
Vörös István
Zámbó János
1980 1983
Almási Elemér
Fekete Kálmán
Inczédy János
Laskai István
Misseje Géza
Ribli János
Guczi László
Matolcsi György
Nemecz Ernő
Paál Zoltán
Tétényi Pál
Wlasitsch Gyula
1985 1988
Beck Mihály
Budai Zoltán
Bérces Tibor
Fehér István
Kalmár Zoltán
Kenderfi József
Kurucz Józsefné Lusztig Éva
Márta Ferenc
Mészáros Róbert
Nagy Gábor
Pallos László
Stefanovits Pál
Felek Béla
Fodor Lajos
Gorzó György
Gál Sándor
Hardy Gyula
Lásztity Radomir
Markó László
Pásztó Péter
Tatai Ilona
Felek Béla

 

 

 

Hirdetés

CHEMGENERATION.COM

EuChemS Magazine

Chemistry Europe

CE logo with Strapline

HAS SCS

Go to top