Kémia program

 

A nyitott labor program első tematikus egységébe tartozó kisérletek, a kisérletekhez tartozó anyagok, eszközök, vegyszerek leírat szerinti gyűjtése, összeállítása, csoportosítása.

Kísérletben elvégezhető feladatok:
1. Kromatográfiás vizsgálatok: Élelmiszer színezékek vizsgálata
2. Antioxidáns vegyületek vizsgálata, antioxidáns kapacitás
3. Szervetlen élelmiszeradalékok azonosítása egyszerű módszerekkel


Az A2_3 Nyitott labor programhoz tartozó kisérletek tervezése.

Szferifikációs kisérletek, a szferifikáción alapuló kisérletek (Na-alginát felhasználásával) kidolgozása, illetve reverz szferifikációs kisérletek kidolgozása. Eszköz anyaglista összeállítása, úgy min Na-alginát, CaCl2 odlat, Mohr-só, 2, 2'-dipiridil, lugol oldat, keményítő oldat.

Az A2_3. Nyitott labor programok első tematikus egységén belül felhasználható kísérletek összegyűjtése, eszköz, anyaglista összeállítása. A tervezett kísérletek: színanyagok kromatográfiás vizsgálata élelmiszerfestékek és klorofill-A és B egyszerű, vékonyrétegkromatográfiás elválasztása metanol futtatószerben. Eszközök, vegyszerek: futtatókád, mérőhenger, minta, kapilláris, hajszárító, dörzsmozsár, homok, futtatókád, aceton, VRK állófázis.

Az A2_3. Nyitott labor programok első tematikus egységén belül felhasználható kísérletek összegyűjtése, eszköz, anyaglista összeállítása.

A tervezett kísérletek: elektrokémiai kisérleti egységben: elektrokémiai korrózió szemléltetése: vasszög, réz és cink darab, telített NaCl oldat, és K3[Fe(CN)6] felhasználásával.

Ózonfejlesztő összeállítása H.G.Fritz és M. Kremer irodalma alapján. Szükséges eszközök,: UV lámpa (185 és 254 nm-en sugárzó), fluporeszcein érzékenyített vékonyréteg, fecskendő, oxigén előállító készülék, gázégő, KMnO4 oldat, CCl4, KI-os keményítő oldat.

Szmog keletkezésének modellezése: cc. HCl és cc. NH3 felhasználásával gázmosók,, üveghenger, akváriumi pumpa.

 

Go to top