Horváth Róbert

 

Horváth RóbertHorváth Róbert

Dr. Horváth Róbert (1974) fizikus-biofizikus tudományos főmunkatárs. Doktori fokozatának 2002-es megszerzése után hét évig Dániában és Angliában kutatott bioszenzorikai témákon.  2012 óta vezeti az MTA EK MFA-ban működő Nanobioszenzorika Lendület Kutatócsoportot (web: www.nanobiosensorics.com). Érdeklődési területük nagy érzékenységű jelölésmentes optikai bioszenzorok fejlesztése és biológiai alkalmazásai a sejtadhézió és sejt-analitika különböző területein. Jelenleg is futó KH és Élvonal projektek keretében az egyedi sejtek jelölésmentes bioérzékelése és manipulációi témakörben végeznek kutatómunkát. VEKOP projekt keretében gyors baktériumanalizáló berendezésen dolgoznak a 77 Elektronika Kft.-vel együttműködésben. Horváth Róbert rendszeres témavezetői tevékenységet folytat az ELTE, BME és PE különböző képzésein. H-indexe 30, hivatkozásainak száma 2600.