Tompos András

 

Tompos AndrásTompos András

Tompos András 1971. március 7.-én született Tatabányán. 1994-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki karán. Egy évig a Polinvent Kft.-nél dolgozott, mint fejlesztő mérnök kétkomponensű poliizocianát-polikovasav műgyanták tervezésén. Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetben 1995-től az ,-telítetlen karbonil vegyületek szelektív hidrogénezésének heterogén katalizátorait kutatta és 1999-ben védte meg PhD munkáját. Posztdoktori ösztöndíjat nyert el Németországban és 2001-ig az RWTH Aachen Heterogén Katalízis intézetében dolgozott mezo-epoxidok enantioszelektív katalitikus gyűrűfelnyitásán zeolitokba foglalt salen komplexekkel. Hazatérése után az MTA Kémiai Kutatóközpont (MTA KK) Kémiai Intézetében figyelme a kombinatorikus eszközök és nagyáteresztő kísérleti módszerek felé fordult a heterogén katalizátorok optimalizálásában és ezen a területen jelentős részt vállalt a holografikus kutatási stratégia kifejlesztésében. Jelenlegi kutatási területe tüzelőanyag cellák elektrokatalizátorainak fejlesztése. 2008-tól először laboratórium vezetőként, majd a későbbiekben – ahogy a kutatási egysége bővült mind személyi, mind eszközállományban – csoport és osztályvezetőként vállalt szerepet a kutatásszervezésben. Az általa vezetett kutatási egység 2012-ig az MTA KK-n belül a Nanokémiai és Katalízis Intézethez, majd utána a KK jogutódjaként létrejött Természettudományi Kutatóközponton (TTK) belül, az Anyag- és Környezetkémiai Intézethez tartozott. 2014-től az intézet igazgatója. Referált folyóiratcikkeinek száma 48, amelyekre eddig 799 független hivatkozást kapott.