Tömösközi Sándor

 

Tömösközi SándorTömösközi Sándor

Tömösközi Sándor, vegyészmérnök, jelenleg a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének docense, a Gabonatudományi és Élelmiszerminõség Kutatócsoport vezetõje. Kutatási területei a következõk: gabonák és álgabonák minõsítése, a minõséget befolyásoló makromolekuláris tényezõk vizsgálata, egészségtámogató gabonaalapú termékek fejlesztése, élelmiszerallergia. Az oktatási tevékenységen kívül aktívan részt vállal hazai és nemzetközi K+F+I együttmûködések kialakításában, kutatási programok kezdeményezésében és megvalósításában, tagja szakmai szervezeteknek. Korábban a BME K+F Irodájának vezetõje, késõbb tudományos és nemzetközi igazgatója, majd a BME kutatóegyetemi és technológiatranszfer programjának szakmai vezetõje.  2015-ig a Nemzetközi Gabonatudományi és Technológiai Szövetség (ICC) nemzeti képviselõje és tanácsának tagja.